Hopelijk ben je nooit in dat geval, doch de pijnlijke realiteit is dat we weten dat sommigen daarmee wel te maken zullen krijgen. Wanneer je te maken krijgt met vormen van ernstige verbale of fysieke agressie is het belangrijk dat je dat meldt. Eerst en vooral dient dit duidelijk in het scheidsrechtersverslag te worden weergegeven. Daarnaast lijkt het me zinvol dit te melden aan je reeksverantwoordelijke . Ten derde moet je dit melden via het speciaal hiervoor in het leven geroepen mailadres: agressieOVL@voetbalfederatievlaanderen.be.

We weten uit onderzoek dat wanneer je onder de indruk bent van agressie hierover praten helpt bij de verwerking. Naast deze officiële kanalen is het belangrijk deze gebeurtenis te delen met je gezinsleden om zo een eerste opvang en steun te genieten. Ook leden van je vriendenkring kunnen dan dienstdoen als “redders in nood”.

Tot slot zal je erop mogen rekenen dat iemand van de “cel mentale begeleiding” je contacteert voor eventuele opvang en ondersteuning.

Willy Colin (24-02-2014)