Uw Vriendenkring is een volwaardige sportvereniging.
Verscheidene mutualiteiten reiken een sportpremie uit aan wie lid is van een sportclub.

Meer info hierover vindt U bij uw mutualiteit.


Hier vindt u alvast de nodige formulieren voor:

- De Christelijke Mutualiteiten

- Bond Moyson

- Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

- Partena

- Liberale Mutualiteit

- Securex


Eens dat uw document ter dege is ingevuld, stuur je deze dan door naar onze secretaris ( alexverstraeten@live.be ). Nadat de secretaris het nodige heeft gedaan, kan U het formulier overmaken aan uw ziekenkas.


P.S. Indien U de link naar de betreffende pagina van uw eigen mutualiteit doorgeeft, dan plaatsen we die ook graag op onze website.