Na rijp beraad de voor- en nadelen van het bestaande puntensysteem te hebben afgewogen, heeft het bestuur beslist om bij ingang van het nieuwe seizoen op 1 juli 2016 te stoppen met het puntensysteem. Wij stellen vast dat het beoogde doel waarom destijds het puntensysteem werd ingevoerd, namelijk de participatiegraad van onze leden te verhogen, niet werd bereikt.

De punten die je tot en met 30 juni 2016 verzamelde, kon je opgebruiken voor activiteiten ingericht in de schoot van de KVSGG en het Verbond. Je kon jouw punten opgebruiken tot en met 12 mei 2017.