Wij vergaderen in het gastenlokaal van:

Café Sint-Cornelius (bij Den Boer)
Mariakerkeplein 9
9030 Mariakerke