Jullie worden van harte uitgenodigd op de maandelijkse ledenvergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 14 september 2018 om 20:00h in de kantine van het Sportcentrum Koestraat te Merelbeke.

Agenda Jaarlijkse Algemene Vergadering

1. Verwelkoming en verontschuldigingen
2. Stiltemoment ter nagedachte van onze overleden leden
3. Financieel verslag seizoen 2017 - 2018 - Onderzoek op juistheid van de boekhouding met eventuele kwijting
4. Verkiezing Raad van Commissarissen (Teis Derwedeuwen en Andy De Ketelaere zijn uittredend en herkiesbaar) met eventuele aanvullingen van openstaande mandaten

Agenda maandelijkse ledenvergadering

1. Verwelkoming en verontschuldigingen
2. Mededelingen van en vragen aan het Regionaal Arbitrage Bureau Oost-Vlaanderen
3. Opleidersquiz
4. Evaluatie petanquetornooi 28/07/2018
5. Trainingen en voetbal KVSGG
6. Nieuws uit het Verbond
7. Varia


Noteer alvast in je agenda: Ledenvergadering oktober: 12/10/2017, café Sint-Cornelius ‘Den Boer’