Jullie worden van harte uitgenodigd op de maandelijkse ledenvergadering die zal plaatsvinden op donderdag 08 september 2017 om 20:00h in het Kollekasteel, Groenestaakstraat 68, 9030 Mariakerke .

Agenda maandelijkse ledenvergadering

1. Verwelkoming
2. Gastspreker Wim De Coninck
3. Opleidersquiz
4. In- en uitgaande briefwisseling
5. Mededelingen van en vragen aan het Regionaal Arbitrage Bureau Oost-Vlaanderen
6. Nieuws uit het Verbond
7. Trainingen en voetbal KVSGG
8. Clips
9. Varia

Noteer alvast in je agenda
• Bijzondere Algemene Vergadering + Ledenvergadering: 9/12/2016, zaaltje Café Sint-Cornelius 'De Boer'
• Nieuwjaarsreceptie KVSGG: 03/02/2017, Kollekasteel te Mariakerke
• Verbondsquiz: 27/01/2017, kantine Sparta Petegem
• Viering 75 jaar KVSGG: 12/5/2017, Caiperinha te Merelbeke