Jullie worden van harte uitgenodigd op de maandelijkse ledenvergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 9 november 2018 om 20:00h in het zaaltje van café Sint-Cornelius ‘Den Boer’, Mariakerkeplein 9, 9030 Mariakerke.

Agenda maandelijkse ledenvergadering

1. In- en uitgaande briefwisseling
2. Stiltemoment en herdenking van mevrouw Monique Janssens
3. Voorstelling nieuwe leden
4. Mededelingen van en vragen aan het Regionaal Arbitrage Bureau OVL
5. Opleidersquiz
6. Trainingen en voetbal KVSGG
7. Nieuws uit het Verbond
8. Varia
9. Gastspreker Olivier Deschacht
Uit respect voor onze gastspreker worden er geen vragen gesteld vanuit de vergadering over zijn mogelijke deelname of beschuldiging ivm “gokaffaire”... Met dank om dit te respecteren!


Noteer alvast in je agenda:

- Voetbalwedstrijd op 13/11/2018 op terrein van KVE Drongen
- Ledenvergadering december: 14/12/2017
- Nieuwjaarsreceptie op 18/01/2019