Jullie worden van harte uitgenodigd op de maandelijkse ledenvergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 8 december 2017 om 20:00h in het zaaltje van Café Den Boer, Mariakerkeplein 9, 9030 Mariakerke .

Agenda maandelijkse ledenvergadering

1. Verwelkoming en verontschuldigingen
2. Stilte- en huldemoment n.a.v. overlijden Julien Coddens
3. Mededelingen van en vragen aan het Regionaal Arbitrage Bureau Oost-Vlaanderen
4. Voorstelling nieuwe refs + ervaringen peterschap
5. Mededelingen van en vragen aan het Regionaal Arbitrage Bureau Oost-Vlaanderen
6. Opleidersquiz
7. Nieuws uit het Verbond
8. Nieuwjaarsreceptie op 19/01/2018 om 19u30 in Kollekasteel
9. Voorstel vernieuwde Lotto
10. Voorstel gezamenlijke aankoop piepvlaggen
11. Bespreken van clips
12. Varia


Noteer alvast in je agenda: 19/01/2018: Nieuwjaarsreceptie KVSGG, Kollekasteel, Mariakerke