Jullie worden van harte uitgenodigd op de maandelijkse ledenvergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 14 december 2018 om 20:00h in het zaaltje van café Sint-Cornelius ‘Den Boer’, Mariakerkeplein 9, 9030 Mariakerke.

Agenda maandelijkse ledenvergadering

1. In- en uitgaande briefwisseling
2. Voorstelling nieuwe leden
3. Mededelingen van en vragen aan het Regionaal Arbitrage Bureau OVL
4. Opleidersquiz
5. Trainingen en voetbal KVSGG
6. Nieuwjaarsreceptie 18/01/2019
7. Nieuws uit het Verbond - Verbondsquiz 25/01/2019
8. Varia


Noteer alvast in je agenda:

- Nieuwjaarsreceptie op 18/01/2019