Jullie worden van harte uitgenodigd op de Bijzondere Algemene Vergadering, gevolgd door de maandelijkse ledenvergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 13 oktober 2017 om 20:00h in het zaaltje van Café Den Boer, Mariakerkeplein 9, 9030 Mariakerke .

Agenda Bijzondere Algemene Vergadering

1. Verwelkoming en verontschuldigingen
2. a. Financieel verslag seizoen 2016-2017 door de schatbewaarder
    b. Verslag onderzoek op juistheid van de boekhouding
    c. Kwijting

Agenda maandelijkse ledenvergadering

1. In- en uitgaande briefwisseling
2. Mededelingen van en vragen aan het Regionaal Arbitrage Bureau Oost-Vlaanderen
3. Opleidersquiz
4. Nieuws uit het Verbond
    Verbondsfeest op 31/10/2017 in salons Caipirinha te Merelbeke
5. Varia
6. Gastspreker Bram Van Driessche

Noteer alvast in je agenda
• Verbondsfeest : 31/10/2017
• Ledenvergadering november 2017: 10/11/2017