Je kan lid van de KVSGG worden door je bij één van onze bestuursleden aan te melden of door je in te schrijven op onze website.

Klik hiervoor links op “Inschrijven” en vul het inschrijvingsformulier in.

Het lidgeld bedraagt momenteel € 20,00 per seizoen (van 1 juli tot 31 juni van het daaropvolgende jaar).
De ereleden betalen € 25,00.
Er wordt uitzondering gemaakt voor de werkende leden die hun eerste seizoen als stagiair scheidsrechter doormaken en die voor dat seizoen slechts de helft van de bijdrage dienen te betalen.

De bijdrage voor het Oost-Vlaams Solidariteitsfonds is steeds ingegrepen in het lidgeld van de KVSGG.

Je kan je bijdrage storten op onze VDK bankrekening : BE66 8902 3408 1643.