Een eerste vergadering met de scheidsrechters uit Gent en omliggende had plaats einde mei 1942.

Op 19 juni 1942 werd definitief overgegaan tot de stichting van een vereniging onder de benaming “Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent”. Onze eerste voorzitter was de Heer Henri Bauwens.

Het oorspronkelijke vooropgestelde doel van de vereniging was :
  • de goede verstandhouding onder de scheidsrechters bevorderen
  • hulp verlenen bij de organisatie van de wekelijkse verplaatsingen
  • bespreken van technische aspecten van arbitrage
  • ontspanning brengen onder de leden
Op 17 juni 1967 vierde men 25 jaar VSG Gent en werd er een ceremonie gehouden op het Stadhuis van Gent.
Aan het begin van het seizoen 1967 – 68 was er voor het eerst sprake van georganiseerde trainingen.

In september 1972 werd de kaap van 100 leden overschreden.  In december 1974 werd voor de eerste maal ten behoeve van de kinderen een feest georganiseerd. (Sinterklaas– of Kerstfeest). Eind mei 1975 werd op initiatief van de collega’s van WASO een eerste maal een grandioos geslaagd voetbaltornooi georganiseerd wat later zou uitgroeien tot het Verbondstornooi.

Op 18 juni 1982 werd het 40-jarig bestaan van de VSG Gent gevierd in Drongen met 136 aanwezigen.  In januari 1986 werd voor het eerst een Nieuwjaarsreceptie gegeven in quasi-professionele stijl, waarop ook de echtgenotes/verloofdes uitgenodigd waren. De verbroedering met de scheidsrechters uit Den Haag dateert van het jaar 1989.

In augustus 1990 werd er deelgenomen aan het TV-spelprogramma INGRID-INGRID uitgezonden op de toenmalige BRT1. In juni 1992 vierden we 50 jaar Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent en kregen we de Koninklijke titel. In januari 1998 ging de eerste Verbondsquiz van start.

Het Solidariteitsfonds trad in werking op 01 juli 2001, waar Alex Verstraeten het Voorzitterschap nog steeds van waarneemt. Op 30 juni 2002 vierden we 60 jaar KVSGG in het kasteel Coninxdonck te Gentbrugge.
Op 1 november 2002 werd een eerste versie van onze website gebouwd : www.kvsgg.be

In 2012 bestond de Vriendenkring 70 jaar en schonk de KVSGG ter dien gelegenheid een polo met ons logo aan al zijn leden.