• De sociale en sportieve contacten onder de scheidsrechters van het Gewest Gent ondersteunen en bevorderen.

  • De goede verstandhouding onder de scheidsrechters van de KBVB en het VFV ondersteunen en bevorderen.

  • Een platform bieden waar leden bij elkaar terecht kunnen en ervaringen kunnen delen.

  • Een overlegplatform bieden tussen de Gentse refs en het PSC.

  • Aan de aangesloten leden hulp, steun, begeleiding en bijstand bieden op sociaal, moreel en materieel vlak via de mogelijkheden van het Solidariteitsfonds.

  • Bespreken en toelichten van arbitrageproblematieken.

  • Het organiseren van allerlei sportieve, sociale en culturele activiteiten die aan de leden, hun partners en een breder publiek tegemoetkomen.

  • Signaleren van aandachtspunten naar het Verbond der Vriendenkringen en eventueel andere instanties.

  • Het ondersteunen van de cursussen kandidaat scheidsrechters uit de regio Gent.

  • Het organiseren van het peterschap ten behoeve van de stagiair scheidsrechters uit de regio Gent.

  • Het ondersteunen van de fysieke conditie van zijn leden.