Nieuwjaarsreceptie 2018


In naam van het voltallige bestuur van de KVSGG vzw nodigen wij jou en jouw partner met veel genoegen uit op onze nieuwjaarsreceptie van 19 januari 2018 vanaf 19u30.
De heildronk op het nieuwe jaar vindt plaats in het Kollekasteel, Groenestaakstraat 68, 9030 Mariakerke.

Wij vragen jullie vriendelijk om voor 15/01/2018 via secretaris Alex Verstraeten jouw aanwezigheid en die van jouw partner te bevestigen. Wij weten immers graag tijdig voor hoeveel mensen wij hapjes moeten voorzien.

Ben je ingeschreven, maar ben je door omstandigheden verhinderd, dan verzoeken we je om ons te verwittigen van jouw/jullie afwezigheid.

Ben je zonder verwittigen toch afwezig, dan zien wij ons genoodzaakt U € 20,00 aan te rekenen voor de gemaakte kosten.