Lidgeld KVSGG seizoen 2019-2020 en petanque namiddag op 3 augustus 2019

Lidgeld seizoen 2019-2020

Nu het seizoen 2018-2019 is afgelopen en voor de meesten onder ons een deugddoende vakantie in het verschiet staat, willen wij jou met dit schrijven vriendelijk uitnodigen jouw lidmaatschap bij de KVSGG te verlengen voor het seizoen 2019-2020. Dit kan door het ongewijzigd gebleven lidgeld van € 20,- over te schrijven op de rekening van de KVSGG BE66 8902 3408 1643.
Meteen ben je automatisch aangesloten bij het solidariteitsfonds van de Oost-Vlaamse vriendenkringen. Mogen wij u vragen dit voor 15/9/2019 in orde te brengen aub ?
Ter info: heel wat mutualiteiten betalen uw lidgeld terug. Informeer er naar bij jouw ziekenfonds.

Petanque namiddag op 3 augustus 2019

Op zaterdag 3 augustus 2019 vindt onze jaarlijkse petanquemiddag plaats. Na afloop verzorgen onze vrienden Mario Baele, Luc Maes en partner Kathy opnieuw een Breughelmaaltijd.
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar teis.derweduwen@telenet.be.
Graag een bericht voor 29 juli 2019 met vermelding met hoeveel deelnemers je aanwezig zult zijn + ook vermelding of je achteraf blijft eten.
Concreet:
Om 13:30h blazen we verzamelen op de petanquebanen van café Sint-Cornelius ‘Den Boer’ en om 14:00h start het tornooi.
Leden betalen € 10,00, niet leden € 15,00.
Betaling kan door over te schrijven op rekeningnummer BE66 8902 3408 1643 van de KVSGG.
Deelname aan het tornooi en maaltijd achteraf zijn in de prijs inbegrepen. Opnieuw zijn 2 consumpties voorzien.