Julien Coddens (†)

Met veel droefheid melden wij het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid Julien Coddens.
Julien was maar liefst 56 jaar lid van onze vriendenkring.
Onze diepste blijken van medeleven aan Julia, familie en vrienden van Julien.

Coddens