Jaarlijkse Algemene Vergadering

Vóór de maandelijkse ledenvergadering van de komende maand september (13/09/2019) houden wij traditioneel onze Jaarlijkse Algemene Vergadering.

Dit jaar zijn :
Serge DE WEVER uittredend en herverkiesbaar
Tom PIENS uittredend en niet-herverkiesbaar

Er wordt hierbij dus opgeroepen tot kandidatuurstelling voor (min) één extra Commissaris.
De kandidaturen dienen schriftelijk (per e-mail) te worden gericht aan de Secretaris ten laatste twintig dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering.
Een kandidatuurstelling moet worden gesteund door de handtekeningen van minstens 10% van de werkende leden of door twee leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Het totaal van het effectief ledenaantal kan opgevraagd worden bij de penningmeester. Om stemgerechtigd te zijn moet iedereen in orde zijn met zijn lidgeld.

We hopen jullie van harte in september te mogen verwelkomen!