Het bestuur wenst jullie allen
een gezond en succesvol nieuw jaar toe.
Julien Coddens (†)

Met veel droefheid melden wij het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid Julien Coddens
KVSGG Nieuwjaarsreceptie 2018

In het Kollekasteel te Mariakerke op 19/01/2018
Wekelijkse trainingen op KVV Sint Denijs Westrem

Momenteel winterstop - we hernemen op 3/1/2018